Generalforsamling i Lyne Borgerforening

Mandag d 21-1 2019 kl.19.30 hos Mormor ting og sager

 Dagsorden.
 1.  valg af dirigent og stemmetæller
 2.  beretning ved formanden
 3.  aflægning af regnskab
 4.  valg af bestyrelse og suppleant
       PREBEN JENSEN modtager genvalg
       KURT JUUL HANSEN modtager ikke genvalg
  5.  valg af revisor
  6.  fastsættelse af kontingent
  7.  behandling af indkomme forslag
  8.  lokalrådet
  9.  e.v.t


Forslag som ønskes behandlet sendes til bestyrelse senest 8 dage før generalforsamling

Efter generalforsamling vil LILI KJELDSEN PETERSEN BORK fortælle
om at søge fonder og erfaring med dette.

Print Friendly, PDF & Email