Generalforsamling i Lyne Borgerforening

Hvornår:
24. januar 2017 kl. 19:30
2017-01-24T19:30:00+01:00
2017-01-24T19:45:00+01:00
Hvor:
Lyne Hotel

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Der bliver serveret lidt mundgodt undervejs.

Forslag sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Valg af bestyrelse og suppleant
  • Nancy Bisgaard  – modtager ikke genvalg
  • Tom Henrikesen – modtager ikke genvalg
 5. Valg af revisor
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Indkomne forslag
 8. Evt.
 9. Debat
  Tove Urup Madsen fra Landudviklerne vil fortælle om et projekt, som Lyne er udpeget til at indgå i. Friluftsrådet har bevilget midler, således at det bliver muligt, at vi i Lyne får lavet en folder med markering af stier og andre cykelture i vores lokalområde.
  I det fremadrettede arbejde, vil vi gerne høre, om I har nogle gode gå- eller cykelture, som andre måske ikke kender, og som det kunne være relevant at få med i folderen.
  Adgangsreglerne i det åbne land er defineret i Naturbeskyttelsesloven, og generelt må vi alle færdes på de markveje der er. Udfordringen kan være, at få bundet markvejene sammen – evt. blot med en trampesti, således at vi kan få nogle gode naturoplevelser.
  Lad os høre din mening om projektet på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen Lyne Borgerforening

Print Friendly, PDF & Email