Medlemsmøde i Lyne forsamlingshus

Det er ikke lykkes, at samle en arbejdsgruppe, som der blev foreslået på den ekstra ordinære generalforsamling den 29.6.2015.

Bestyrelsen ser ikke nogen mulighed for at drive forsamlingshuset videre og har besluttet, at aflevere nøglen til banken den 15.9.2015, såfremt der ikke på mødet den 14.09.2015 er personer, som melder sig til at drive huset videre under en eller anden form. Eller der kan blive enighed om at sælge huset til andet formål.

Uanset mødets udfald vil den nuværende bestyrelse gå af ved dette møde. Vi håber på, at der melder sig personer som vil arbejde videre med husets fremtid.

Dagsorden:

  1. Kort orientering fra bestyrelsen.

  2. Status på økonomi.

  3. Evt. overdragelse af huset til interesserede.

M.v.h.

Bestyrelsen

Lyne forsamlingshus

Print Friendly, PDF & Email