Generalforsamling Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening

Hvornår:
6. april 2016 kl. 19:00 – 21:00
2016-04-06T19:00:00+02:00
2016-04-06T21:00:00+02:00
Hvor:
Lyne Friskole
Pris:
Gratis

Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00 – 21.00

Traditionen tro har bestyrelserne for Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening igen besluttet, at afholde deres respektive generalforsamlinger samme aften.

Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening indkalder derfor til
• Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening (19.00 – ca. 19.40)
• Generalforsamling i Lyne Friskole samt valgmøde i Forældrekredsen ved Lyne Friskole (19.40 – 21.00)
onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00 – 21.00

Igen i år vil der være en voksen tilstede, som vil vise film for mindre børn til forældre, der deltager i generalforsamlingerne. Filmene vil være alderssvarende, og når filmene er færdige, bliver der serveret kage og kage for børnene.

Programmet for aftenen og dagsordnerne for de 2 generalforsamlinger fremgår herunder.

Fra Friskolen glæder vi os især til pkt. 7, hvor vi – hvis alt går efter planen – forventer at kunne præsentere den nye skoleleder fra 1. august 2016.

Med venlig hilsen og på gensyn den 6. april 2016

Lyne Friskole     Lyne Friskoles Støtteforening
v/ Martin Højgaard Jensen v/ Jeanette Sørensen
Formand Formand

 

Dagsorden
Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening
Onsdag den 6. april 2016 kl. 19.00-ca. 19.40

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Kasserer fremlægger regnskabet
4. Valg til bestyrelsen:
På valg er
-Trine Nielsen (modtager ikke genvalg)
-Peter Bertelsen (modtager ikke genvalg)
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.


Dagsorden
Generalforsamling i Lyne Friskole
Onsdag den 6. april 2016 kl. ca. 19.40-21.00

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – regnskabet
udsendes inden generalforsamlingen via Intra
4. Beretning fra den tilsynsførende

Generalforsamlingen suspenderes, og der afholdes valgmøde for forældrekredsen jfr. §10

Valgmøde for forældrekredsen
På valg er Kent Sørensen (modtager genvalg)
Valg af suppleanter

Generalforsamlingen genoptages

5. Skolekredsen valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
-Martin Højgaard Jensen (modtager ikke genvalg)
-Tom Legarth (modtager ikke genvalg)
-Jesper Nielsen (modtager genvalg)
6. Skolekredsen valg af suppleanter
7. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb.
8. Præsentation og godkendelse af ny skoleleder pr. 1. august 2016
9. Eventuelt.

Forslag til bestyrelsen bedes være formanden eller en af de øvrige i bestyrelsen i hænde senest 1. april 2016.

Print Friendly, PDF & Email