Generalforsamling Lyne Borgerforening

LYNE borgerforening generalforsamling mandag d 21-1 2019 kl.19,30 hos Mormor Ting og Sager

Dagsorden.
1.  valg af dirigent og stemmetæller
2.  beretning ved formanden
3.  aflægning af regnskab
4.  valg af bestyrelse og suppleant
PREBEN JENSEN modtager genvalg
KURT JUUL HANSEN modtager ikke genvalg
5.  valg af revisor
6.  fastsættelse af kontingent
7.  behandling af indkomme forslag
8.  lokalrådet
9.  e.v.t
Forslag som ønskes behandlet ,sendes til bestyrelse senest 8 dage
før generalforsamling

Efter generalforsamling vil LILI KJELDSEN PETERSEN BORK fortælle
om at søge fonder og er faring med det.

Mvh Lyne Borgerforening
Print Friendly, PDF & Email