Nyt tag på vores gamle hotel?

Indsamling

I efteråret hold vi et inspirationsmøde, hvor mere end 20 fremmødte kom med deres ideer til, hvordan vi kan vedligeholde og forbedre den gamle bygning med Lyne Hotel.

I dag er det Mormors Ting og Sager som driver forretning i bygningen, og det går rigtig godt. Der var bred enighed og opbakning til, at vi skal passe på bygningen, da det vil være en skændsel for byen, hvis den forfalder. Bestyrelsen har, som en konsekvens af den gode opbakning ved mødet, indhentet flere tilbud på udskiftning af taget på bygningen.

Vi har valgt et tilbud, som indeholder bl.a. isolering, nyt tag, nye tagvinduer og nye tagrender.

Vi har også været til møde med Landbobanken vedr. projektet, og det må siges, at det var en særdeles positiv oplevelse.

Landbobanken vil gerne hjælpe til med finansieringen, og endda på favorable vilkår, men vi skal også selv yde noget. Vi skal indsamle midler til renoveringen og isoleringen af taget, og så vil banken hjælpe til med resten.

I kan derfor forvente at vi kommer rundt og samler penge ind til et nyt tag.

Så har du kr. 100, kr. 500, kr. 1000 eller mere, som du vil give til nyt tag på hotellet, vil vi være meget glade for dit bidrag.

Vi har lavet en speciel konto til indsamlingen, så hvis du vil lette vores arbejde, kan du indsætte penge på konto 7670-4867375 i Landbobanken.

Jeg kan meddele at Landbobanken allerede har givet et bidrag på kr. 10.000, og der er flere andre i Lyne og Strellev, som også som også har givet fine bidrag, så indsamlingen er godt i gang.

Har du spørgsmål til indsamlingen eller renoveringen af hotellet er du meget velkomme til at kontakte mig på 6137-3397 eller pr mail på kkf@ucrs.dk

Jeg har lavet en gruppe på Facebook, ”Lyne Invest” som løbende beskriver, hvad der foregår omkring hotellet. Meld dig gerne ind

Jeg ser frem til at håndværkerne kan gå i gang, og vi får en bygning, som pynter i byen, og hvor værelserne også kan lejes ud om vinteren.

På forhånd tak for dit bidrag 

På bestyrelsens vegne

 Kjeld K. Fisker

                                        

Print Friendly, PDF & Email