VI MANGLER DIN HJÆLP… 

Kunne du tænke dig at være med til at gøre en forskel, så læs nedenstående…

Som bekendt er vi i fuld gang med at få landsbyklyngen Bedst mod West op at stå og der har været arbejdet med projektet siden november 2017, hvor en flok aktive borgere fra de fire sogne har gjort et stort arbejde.

Her fra Lyne har Christian Jørgensen og Klaus Korsholm været med i styregruppen og Klaus sidder også i Kommunikationsgruppen, som arbejder med den ny hjemmeside. Der har i starten været en del møder for at få tingene op at køre og styregruppen er godt hjulpet af konsulenten fra DGI, så de hele tiden har været på rette spor, for at nå målet. Selve starten af projektet slutter en gang i september 2019, hvor man så håber på, at tingene vil udvikle sig på en måde, så der fortsat er gang i udviklingen af landsbyklyngen.

Lyne Borgerforening vil ud fra ovenstående opfordre til, at der er nogen her fra sognet, som vil gå med i styregruppen sammen med Christian og Klaus, så vi kan være bedre repræsenteret end vi er nu. De andre tre sogne har 3-4 borgere, som aktivt deltager i styregruppemøderne, så vi føler, at Lyne er lidt for underrepræsenteret.

Har du lyst til at være med til at præge udviklingen i landsbyklyngen og fortsat sikre at projektet bliver en succes for alle parter, så vil vi meget gerne høre fra dig, da vi synes det er vigtigt, at Lyne er med til at sætte sit præg på tingene og jo flere vi er, jo bedre resultat vil vi opnå i den sidste ende.

Du kan henvende dig til Jørgen Sørensen i Borgerforeningen hvis det har din interesse eller kontakte Klaus Korsholm for at høre nærmere om arbejdet!

Hilsen fra Lyne Borgerforening

Print Friendly, PDF & Email