Hvad skal vi med vores gamle hotel?

Lyne Invest informationsmøde 7. nov. kl. 19:30 hos Mormors Ting og sager

Mormors Ting og sager er kommet rigtig godt i gang, og har fået opbygget en bred kundekreds, med både blomster, smørrebrød, overnatning, fester og mange arrangementer.

Selve driften går tilfredsstillende, og vi får vores husleje til tiden, så vi er ikke på katastrofekurs.

I sommer har vi arbejdet på bygningens ydre, og har bl.a. fået fuget en stor del af facaden.

Der har været nogle frivillige som har hjulpet til, selvom de ikke har anparter i Lyne Invest. Det er vi naturligvis meget taknemmelige for.

Generalforsamlingen var ikke særlig godt besøgt, og vi er nu kun tre i bestyrelsen. Vi savner at finde ud af, hvad vore anpartshavere ønsker omkring Lyne Invest i fremtiden.

VI MANGLER PRAKTISK HJÆLP TIL AT VEDLIGEHOLDE BYGNINGERNE

Onsdag den 7. november afholder vi et informationsmøde/idémøde, hvor vi gerne vil høre hvordan borgerne i Lyne synes vi skal bevare vore flotte gamle hotel.

DU ER MEGET VELKOMMEN UANSET OM DU HAR DEL I LYNE INVEST ELLER EJ

Vores udfordring er, at mange af de oprindelige anpartshavere ikke er her længere, så de kræfter vi havde da vi stiftede Lyne Invest, er blevet væsentlig færre.

Der kommer ikke nye kræfter til, da ingen har ønsket at købe anparter i Lyne Invest.

Med dette møde udviser vi rettidig omhu, så vi forhåbentlig kan finde en måde, hvor borgere kan få del i Lyne Invest, uden at de skal have mange penge op af lommen. Det er ikke så nemt, da der er tale om et anpartsselskab, men der kan findes løsninger, hvis anpartshaverne er med på nye ideer.

  • Kan vi omdanne Lyne Invest til en forening, så vi kan søge midler til renovering ved fonde?
  • Ønsker nogle nuværende anpartshavere at overdrage/sælge deres anparter til andre?
  • Er der frivillige, som vil hjælpe til med praktiske opgaver ved vedligehold?
  • – og mange andre spørgsmål

Hvis ikke vi gør noget nu, ser jeg store udfordringer, når vi kommer til næste generalforsamling i august 2019, hvor vi skal have sammensat en ny bestyrelse.

Vi håber I vil afsætte et par timer til at diskutere dette emne, og komme med gode idéer og forslag til, hvordan vi i fremtiden sikrer en flot og vedligeholdt bygning i byen.

Vi gir´ kaffen og en kringle fra Mormor og tilmelding er ikke nødvendig

På bestyrelsens vegne

Kjeld K. Fisker

kkf@ucrs.dk/61373397

Print Friendly, PDF & Email