Borgerundersøgelse om Lyne

Undersøgelse: Dit syn på lokalområdet og landsbyklyngen Bedst mod West

Kære Lyne-borgere

I har alle modtaget e-post d. 11/6 2018 vedrørende en Borgerundersøgelse, hvor I bliver bedt om at besvare spørgsmål om Lyne og jeres forhold til sognet.

Vi håber, I vil bruge de få minutter det tager at udfylde spørgeskemaet, så styregruppen i Landsbyklyngen Bedst mod West, har et fyldestgørende udgangspunkt for at komme videre i etableringen af Landsbyklyngen.

Jeres besvarelser er anonyme, men vigtige at få, da de skal danne grundlag for det Kick-off møde som I bliver indkaldt til senere på året sammen med de øvrige borgere i de tre andre sogne.

Som I kan se, er der kommet nyt logo, som symboliserer naturen herude vest på.

 

På forhånd tak!

Lyne Borgerforening – Klaus Korsholm

Print Friendly, PDF & Email