Generalforsamling: Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 – 21.00

Traditionen tro har bestyrelserne for Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening igen besluttet at afholde deres respektive generalforsamlinger samme aften.

Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening indkalder derfor til:

 • Generalforsamling i Lyne Friskole samt valgmøde i Forældrekredsen ved Lyne Friskole (kl. 19.00 – ca. 20.20)
 • Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening (ca. kl. 20.20–21.00)

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 – 21.00

Sideløbende med generalforsamlingerne afholdes der gratis filmaften for børnene med snacks og saft.
Der vil naturligvis være voksne tilstede i forbindelse med filmaften.

Programmet for aftenen og dagsordnerne for de 2 generalforsamlinger fremgår herunder.

Med venlig hilsen og på gensyn den 19. april 2018

Lyne Friskole                                                            Lyne Friskoles Støtteforening

v/ Gitte Højberg Thrane                                              v/ Jeanette Sørensen

Formand                                                                       Formand


 

Dagsorden
Generalforsamling i Lyne Friskole
Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.00 – ca. 20.20

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – regnskabet
  udsendes inden generalforsamlingen via Intra
 4. Beretning fra den tilsynsførende

Generalforsamlingen suspenderes, og der afholdes valgmøde for forældrekredsen jfr. §10

Valgmøde for forældrekredsen
På valg er Kent H. Sørensen (modtager genvalg i skolekredsen)
Valg af suppleanter

Generalforsamlingen genoptages

 1. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  –  Jesper Nielsen (modtager ikke genvalg)
  –  Ellen Roesgaard (modtager genvalg)
  –  Bjarne Vestergaard (modtager genvalg)
 1. Skolekredsens valg af suppleanter
 2. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb.
 3. Eventuelt

 


Dagsorden
Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening
Torsdag den 19. april 2018 ca. kl. 20.20-21.00

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger regnskabet
 4. Valg til bestyrelsen:
  På valg er
  –  Marianne Vestergaard Bargisen (modtager ikke genvalg)
  –  Hans Jørgen Ditlevsen
 1. Valg af revisor
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt
Print Friendly, PDF & Email