Stier i Lyne

Projekt stier i Lyne er ved at være afsluttet.
I skrivende stund ved jeg ikke, om vi når at sende folderen ud sammen med April-udgave af aktivitetskalenderen, men ellers kommer den med i næste måned.

Vi mangler at opstille skilte på ruterne. Planen er at skilte mindst muligt, så medbring kortet, når du vandrer og cykler.
Vi håber, at I vil benytte veje og stier, så arbejdet med projektet kommer til at bære frugt. Meningen er jo, at naturen skal bruges, men lov os at bruge den med omhu, så andre kan glædes ligesom dig.

Her er et lille uddrag fra folderen:

Tak til de lodsejere som har inviteret os til at gå på deres jord. Vis hensyn og pas på naturen. Affald – herunder efterladenskaber fra hunde, må ikke efterlades i naturen. Hunde skal altid holdes i snor.

I forbindelse med arrangementet Lynende Sund – afholder vi en form for indvielse af stiprojektet, så har du lyst til at afprøve en rute sammen med naboen eller andre, så er det muligt denne eftermiddag/aften.

Fra Borgerforeningen skal der lyde en stor tak til Tove Urup Madsen for at skaffe projektet og midlerne til området og for at vælge Lyne som en af deltagerne i projektet. Det har været spændende at arbejde med projektet og inspirende at arbejde sammen med Tove.

På vegne Lyne Borgerforening
Birgit Kirk Sunesen

Man kan se folderen her: Forslag til vandre- og cykleture i Lyne

Print Friendly, PDF & Email