Generalforsamling i Lyne Brugsforening

Onsdag d. 11. april 2018 kl. 18.00 i Lyne Forsamlingshus

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer
  • Bestyrelsens beretning
  • Godkendelse af årsrapporten
  • Forslag fra bestyrelsen
  • Indkomne forslag
  • Afstemning om fusion med Nr. Nebel BrugsforeningHvis afstemningens udfald bliver et ”nej” til fusion, fortsættes.
    Ellers vil den siddende bestyrelse fortsætte som butiksråd.
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant
  • Eventuelt
[themify_box style=”yellow “]ADGANGSBILLET NØDVENDIG – FÅS I BUTIKKEN[/themify_box]
Bestyrelsen
Print Friendly, PDF & Email