Generalforsamling i Lyne Borgerforening

Tirsdag d.23. januar 2017 kl.19:30 hos Mormors Ting og Sager

Der bliver serveret lidt mundgodt undervejs.
Forslag som ønskes behandlet, sendes til bestyrelsen senest 8 dage før
generalforsamlingen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Beretningen ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse og suppleant
a. Mette Vestergaard – modtager ikke genvalg
b. Kirk Sunesen – modtager genvalg
c. Jørgen Sørensen – modtager genvalg
5. Valg af revisor
6. Fastsættelse af kontingent
7. Behandling af indkomne forslag
8. Lokalrådet
9. Eventuelt
10. Orientering

Klaus Korsholm, som er valgt til at repræsentere Lyne i ”Klynge Landsby” samarbejdet og Landdistriktsrådet, kommer og fortæller om sit arbejde i disse sammenhænge.
Vi kender alle til ”Klynge Landsby” samarbejdet fra arrangementet Åbne Landsbyer i efteråret. Klaus vil fortælle om det fremtidige arbejde.

Print Friendly, PDF & Email