Generalforsamling 2017

Traditionen tro har bestyrelserne for Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening igen besluttet at afholde deres respektive generalforsamlinger samme aften.

Lyne Friskole og Lyne Friskoles Støtteforening indkalder derfor til

 • Generalforsamling i Lyne Friskole samt valgmøde i Forældrekredsen ved Lyne Friskole (kl. 19.00 – ca. 20.20)
 • Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening (ca. kl. 20.20–21.00)

 

onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 – 21.00

Igen i år vil der være en voksen tilstede, som vil vise film for mindre børn til forældre, der deltager i generalforsamlingerne. Filmene vil være alderssvarende, og når filmene er færdige, bliver der serveret kage og saft for børnene.

Programmet for aftenen og dagsordnerne for de 2 generalforsamlinger fremgår herunder.

Med venlig hilsen og på gensyn den 19. april 2017

Lyne Friskole                                                            Lyne Friskoles Støtteforening

v/ Gitte Højberg Thrane                                             v/ Jeanette Sørensen

Formand                                                                       Formand


Dagsorden

Generalforsamling i Lyne Friskole

Onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00 – ca. 20.20

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering – regnskabet
  udsendes inden generalforsamlingen via Intra
 4. Beretning fra den tilsynsførende

Generalforsamlingen suspenderes, og der afholdes valgmøde for forældrekredsen jfr. §10

Valgmøde for forældrekredsen

På valg er Jan Mathiesen (modtager genvalg)

Valg af suppleanter

Generalforsamlingen genoptages

 1. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:
  – Lisbeth Arnbjerg (modtager ikke genvalg)
  – Gitte Thrane (modtager genvalg)
 2. Skolekredsens valg af suppleanter
 3. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag inden fristens udløb.
 4. Eventuelt.

Dagsorden

Generalforsamling i Lyne Friskoles Støtteforening

Onsdag den 19. april 2017 ca. kl. 20.20-21.00

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Kasserer fremlægger regnskabet
 4. Valg til bestyrelsen:
  På valg er:
 • Marianne Juhl (modtager ikke genvalg)
 • Arne Mikkelsen (modtager genvalg)
 • Jeanette Sørensen (modtager genvalg)
 1. Valg af revisor
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt
Print Friendly, PDF & Email