Byforskønnelse: Skitser

Følgende skitser viser de forskellige planner byforskønnelsen:

Plan 1: Plads

Skitse P-pladsen

Skitse P-pladsen

P-skiltet flyttes til hjørne, og græsset erstattes med skærver, og der kommer lav beplantning med bøgepur.

De eksisterende træer bliver stående.

Plan 2: Lyne Kro og Hotel

Skitse Lyne Kro og Hotel

Skitse Lyne Kro og Hotel

Ny belægning foran krobygning. Mellem belægning og fortov plantes en lav bøgehæk.

Cykelparkering flyttes hen til kirkediget.

Til afskærmning mod parkeringspladsen kommer flytbare plantekasser.

 

Plan 3: Ved Dagli’Brugsen

Skitse Dagli'Brugsen

Skitse Dagli’Brugsen

Der kommer lav beplantning med bøgepur ud mod Vardevej. Ved elskabet kommer der ny flisebelægning med nye bordesæt – her omkring sættes flytbare plantekasser.

På hele p-pladsen kommer der ny asfalt med P-plads markeringer.

Skiltet med plejehjem fjernes.

Plan 4: Lyne Kirke

Skitse Lyne Kirke

Skitse Lyne Kirke

Bedet foran Kirken på P-pladsen renoveres,

Nogle af stierne inde på kirkegården forbedres, så man kan komme frem med rollator osv.

 

 

 

Skitse Projektør ved Lyne Kirke

Skitse Projektør ved Lyne Kirke

Endvidere placeres en led projektør, som oplyser tårnet fra vestlig retning, og en led-projektør, som oplyser skibet fra sydlig retning. Begge projektører placeres hensigtsmæssigt på kirkegården.

Installationen udføres med skumringsrelæ og urstyring, der styrer hvorledes lyset tændes og slukkes.

Der vil blive udført en prøveopstilling af projektørerne, inden det fastlægges, hvor den endelige placering skal være.

Plan 5: Forsamlingshus

Skitse Lyne Forsamlingshus

Skitse Lyne Forsamlingshus

Flagstangen flyttes over midt i bedet ud mod fortovet – dette bed beplantes med bøgepur.

Der bliver oprettet nogle hyggekroge med borde og stole, som er afgrænset med flytbare plantekasser.

P-båsene markeres.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email