Generalforsamling i Lyne borgerforening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
mandag d 19. januar 2015 kl. 19:30 på Lyne Hotel

Der bliver serveret lidt mundgodt undervejs

generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab
 4. Debat
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse
  • Nancy Bisgaard – modtager genvalg
  • Tom Henriksen – modtager genvalg
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

Efter generalforsamling er der orientering om Lyne byforskønnelse 

Print Friendly, PDF & Email