Generalforsamling i Famillie og Fritid

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag d 18. februar 2015 kl. 19:30 på Lyne Friskole

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der vil blive serveret en let anretning inspireret af årets kursus i ”sund mad”.

Med venlig hilsen
Familie og Fritid

Print Friendly, PDF & Email