Forslag til stier – version3

Vi nærmer os det endelige kort over stier i Lyne

Vi takker for henvendelserne med forslag vi efterfølgende har fået. Vi arbejder videre med flere forslag. Der er stadig nogle udfordringer, som vi skal forsøge at overvinde.

Man kan se de foreløbige forslag på kortene herunder:


Vi håber, I vil tjekke dette og fortsat vil komme med kommentarer og nye idéer inden den 7. april 2017.
Efter denne dato fjerner vi nok kortene fra hjemmesiden, indtil vi er klar med stibeskrivelser og andre kommentarer.

Der er sket en del ændringer fra seneste udgave af vores forslag. Noget er kommet til, og noget er taget væk. I den forbindelse er det vigtigt at understrege at love og regler omkring, hvor vi må færdes, ikke er ændret, men der kan være forskellige årsager til, at en sti er fjernet fra kortet.
Hvis den sti, hvor du plejer at færdes, er fjernet fra kortet, er det vores udgangspunkt, at du kan færdes, som du plejer.

Det er vores hensigt, at der skal skrives små indslag om relevante steder i Lyne, så hvis I har en god fortælling eller anden viden, f.eks. historisk viden, så hører vi gerne fra jer.

På vegne af Lyne Borgerforening
Birgit Kirk Sunesen
Mobil: 2040 9443
Mail: lyngholdt@mail.dk

Print Friendly, PDF & Email