Børnebo Lyne

Børnebo starter småbørnsgruppe

Lyne går mod strømmen i disse tider med faldende børnetal. I 2014-15 er der født så mange børn, at dagplejer, Hanne Uhd og Charlotte Gärtner ikke har plads til alle.

Børnebo har derfor startet en småbørnsgruppe, så børnene kan blive i nærmiljøet med søskende, naboer og venner.

Børnene vil fortrinsvis følge rytmen i Børnebo, under hensyntagen til deres individuelle rytme. Vi har indrettet et rum, hvor gruppen kan trække sig tilbage. Rummet vil samtidig fungere som stillerum for Børnebos øvrige børn.

Første barn startede 1. august. Andre har meldt deres ankomst. Vi har plads til flere.

Efter Karen er startet, er vi i Børnebo ikke i tvivl om, at ”vores” børn alle har et veludviklet omsorgsgen. Dagligt ser vi eksempler på deres hensyntagen, oprigtige interesse og tilsidesættelse af egne behov.

Det er okay, at togbanen bliver ødelagt, hvis Karen synes det kunne være spændende at lege med en skinne, så finder vi bare en ny. Det er okay at holde pause i et spil, hvis Karen vågner og skal tages op, vi fortsætter om lidt.

Hun er på kort tid blevet alles lillesøster, som de holder af og passer på.

Børnebo er en halvt skov- og halvt almindelig børnehave. Vi benytter vores nærliggende skov 1-2 gange ugentligt. Sidste år startede vi et udvidet samarbejde med SpireVium børnehave, som vi har været på bustur med en gang ugentligt.

Vi holder til ved siden af Lyne Friskole og benytter flittigt deres hoppepude/legeborg. Børnebobørn har mulighed for at køre med skolebussen sammen med søskende. Ved andet behov aftales det.

Børnebo har en fleksibel åbningstid.

Lige for tiden åbner vi kl. 6, fredag kl. 5.15.

Mandag og torsdag lukker vi kl. 17.

Tirsdag og onsdag kl. 18. Fredag kl. 15.30.

Vi har lukket mellem jul og nytår, fredag efter Kristi Himmelfartsferien og 29+30.

Ved behov for pasning på lukkedage, grundet begge forældres arbejde, finder vi en løsning på det.

Læs mere på vores hjemmeside: Børnebo

Print Friendly, PDF & Email