Ansøgning til ”Brdr. Nielsen, Østergårdes Fond”

Nu er det igen tid for ansøgning til fonden:

Søren Nielsen Idrætsvej 3E, Lyne har oprettet en fond med navnet: Brdr. Nielsen, Østergårdes Fond.

Fondens grundkapital er 1.500.000 kr.

Formuen er optjent ved drift af landbrugsejendommen Østergårdevej 11 i Østergårde, hvor Søren Nielsen sammen med sin afdøde bror Niels Minus Nielsen, arvede som eneste arving. Fondens formål er at yde støtte til almennyttige og velgørende formål i Lyne sogn, herunder navnlig:

  • Økonomisk hjælp til personer bosiddende i Lyne sogn, der som følge af sygdom eller anden udefrakommende årsag er i økonomisk trang.
  • Tilskud til etablering, forskønnelse og vedligehold af anlæg, bygninger mv. beliggende i Lyne sogn.
  • Tilskud til enhver form for nyanskaffelser til udvikling af institutioner og foreninger i Lyne sogn.
  • Økonomisk støtte til personer fra Lyne sogn, der gennemgår en uddannelse.

På ansøgningen skal der stå navn, adresse, Cpr.nr. og registreringsnummer og kontonummer til banken.
Foreninger skal også skrive CVR nr.

Deadline for ansøgning til fonden er 23. august 2015, som skal sendes til:

Søren Nielsen Idrætsvej 3E, Lyne, 6880 Tarm.

Med venlig hilsen
Fondens bestyrelse

Hvis der er spørgsmål kan de evt. rettes til bestyrelsen:

Søren Nielsen 7525 0138
Elving B. Nielsen 7525 0270
Erik Andersen 5174 0420

Print Friendly, PDF & Email